ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"ขอนแก่น"วิกฤติ!! ค่า PM2.5 ทะลุ106 ผู้ว่าฯรณรงค์ใส่หน้ากากป้องกันเต็มที่

"ขอนแก่น"วิกฤติ!! ค่า PM2.5 ทะลุ106 ผู้ว่าฯรณรงค์ใส่หน้ากากป้องกันเต็มที่

"ขอนแก่น"วิกฤติ!! ค่า PM2.5 ทะลุ106 ผู้ว่าฯรณรงค์ใส่หน้ากากป้องกันเต็มที่

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดนิทรรศการ KNW Open House “ Play and Learn,Plearn to Know 2019” ซึ่งโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขต จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นักเรียน และคณะครู รวมไปถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ต่างพากันสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองหลังสถานการณ์มลพิษทางอากาศของ จังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่วัดระดับได้ในเวลา 11.00 น. อยู่ที่ 106 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 216 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก

 ทั้งนี้ทางโรงเรียนแก่นนครได้มีการสาธิตและแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของฝุ่นละอองที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับการแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัย ทั้งแบบ N95 และหน้ากากอนามัยทั่วไป โดยเฉพาะกับหน้ากากอนามัยแบบธรรมดานั้นที่จะต้องใส่กระดาษทิชชูเพิ่มอีกชั้นเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ฝุ่นละอองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

นายวีระเดช  ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนได้มีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของมลพิษทางอากาศมาโดยตลอด โดยทันทีที่พบว่าภาพรวมของ จ.ขอนแก่น มีมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ป้องกันตนเอง โดยเฉพาะวันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนจากทุกระดับชั้น ใน 4 กลุ่มงานหลัก ซึ่งมีผู้มาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5,000 คน จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากปัญหามลพิษทางอากาศ

 “จากการวัดระดับวันนี้พบว่า ขอนแก่น มีระดับค่ามลพิษทางอากาศของกลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 106 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 216 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดที่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ดังนั้นโรงเรียนจึงได้เร่งลดค่าฝุ่นละอองด้วยการฉีดน้ำเข้าไปในชั้นบรรยากาศโดยรอบของพื้นที่บริเวณโรงเรียนและตามอาคารเรียน ที่กำหนดฉีดพ่นละอองน้ำทุกชั่วโมง นอกจากนี้ยังคงมีการเปิดน้ำพุทุกจุดของโรงเรียนและการให้คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนจิตอาสาทำการฉีดน้ำในพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่เล่นกีฬาและการชำระล้างฝุ่นละอง ในจุดต่างๆด้วย”นายวีระเดช กล่าว

Cr.thaipost.netข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด