ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

ระดมกำลังตร.ชุดควบคุมฝูงชน เฝ้าระวังสถานที่ราชการสำคัญ ป้องกันเหตุป่วน

ระดมกำลังตร.ชุดควบคุมฝูงชน เฝ้าระวังสถานที่ราชการสำคัญ ป้องกันเหตุป่วน

ระดมกำลังตร.ชุดควบคุมฝูงชน เฝ้าระวังสถานที่ราชการสำคัญ ป้องกันเหตุป่วน

ระดมกำลังตร.ชุดควบคุมฝูงชน เฝ้าระวังสถานที่ราชการสำคัญ ป้องกันเหตุป่วน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีการเผยแพร่เอกสาร หนังสือสั่งการจากวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ชั้นความลับ ส่งจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด(ผบก.ภ.จว.)พิจิตร ส่งถึงรองผบก.ภ.จว.(รับผิดชอบความมั่นคง)ภายในจังหวัด ตลอดจน ผกก.สภ. สวญ.สภ. สว.สภ. สว.ฝอ.4(กบ.)และ สว.ฝอ.6(งป.กง.) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ระบุว่า
ด้วยมีข้อราชการเร่งด่วน จึงให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้
1.สภ.ในสังกัด จัดระดมกำลังข้าราชการตำรวจ และกองร้อยควบคมฝูงชนให้อยู่เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้สามารถระดมกำลังได้ภายในเวลา 1 ชม.เมื่อได้รับคำสั่ง
2. ฝอ.4กบ. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมยานพาหนะ ให้พร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
3.ฝอ.6(งป.กง.) ให้จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยควบคุมฝูงชนตามข้อ 1-2
จากการสอบถาม พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผบก.ภ.จว.พิจิตร เปิดเผยว่า เนื่องจากได้รับคำสั่งจากกองกำลังรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ 36 ให้มีการดูแล สถานที่ราชการ ไม่ว่าจะเป็นศาลากลาง หรือหน่วยราชการอื่น เนื่องจากอาจเกิดความวุ่นวาย อาจมีเหตุเกิดไม่ปรกติ หรือ มีเหตุบุคคลไม่หวังดีมาก่อกวน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตนจึงสั่งการให้เตรียมกำลังไว้ 1 กองร้อยภายใน 1 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ เหตุการณ์ทั่วไปยังปกติ

Cr.มติชนข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด