ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"ศรีวราห์"สั่งเข้มรักษาความเรียบร้อยเลือกตั้ง สกัดบึ้มป่วน!

"ศรีวราห์"สั่งเข้มรักษาความเรียบร้อยเลือกตั้ง สกัดบึ้มป่วน!

"ศรีวราห์"สั่งเข้มรักษาความเรียบร้อยเลือกตั้ง สกัดบึ้มป่วน!

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร.ได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผบช.น. ,ผบช.ภ.1-9 ,ผบช.ก.,ผบช.ปส.,ผบช.ทท.และผบช.สตม. ตอนหนึ่งว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งส.ส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงสั่งการดำเนินการดังนี้ 1.ตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมทหารฝ่ายปกครอง ตำรวจและภาคประชาชนโดยแบ่งเป็น 3 วงรอบ ประกอบด้วย วงรอบชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน เพื่อปิดทางลำเลียง ตัดโอกาสการกระทำความผิดและสกัดกั้นการหลบหนี กรณีมีคนร้ายก่อเหตุโดยใช้ยานพาหนะ,อาวุธหรือวัตถุระเบิด 2.ปิดล้อมตรวจค้น ตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ บ้านเช่า หอพัก แหล่งซุกซ่อนอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิด เพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มที่น่าจะก่อเหตุร้าย 
3. ควบคุมปัจจัยที่เกียวข้องกับวัตถุอุปกรณ์ที่คนร้ายจะนำมาประกอบเป็นระเบิด เพื่อการก่อเหตุร้าย โดยจัดทำทะเบียนผู้ซื้อขายในกลุ่มร้านค้าที่จำหน่ายโทรศัพท์ เครื่องไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปุ๋ยเชื้อเพลิง ถังแก๊ส ถังดับเพลิง ตรวจและควบคุมอู่ซ่อมรถ โรงโม่ เพื่อป้องกันการจัดทำวัตถุระเบิด 4.นำอุปกรณ์พิเศษมาเสริมในการปฏิบัติ โดยการจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการป้องกันเหตุและแจ้งข่าว ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ตรวจสอบกล้องซีซีทีวีในพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ โดยตั้งทิศทางให้ถูกต้องและกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเก็บภาพถ่าย ทะเบียนรถ บัตรประชาชนของผู้ขับขี่ บริเวณจุดตรวจจุดสกัด อาจนำสุขนัขดมกลิ่น ระเบิด ยาเสพติด มาร่วมปฏิบัติ ณ จุดตรวจจุดสกัด และชุด อีโอดี พร้อมปฏิบัติเมื่อมีการรับแจ้งเหตุ
5.แสดงหาความร่วมมือจากพลังมวลชนและกลุ่มประชาชน แจ้งข่าวและช่วยสังเกตวัสดุสิ่งของ ยานพาหนะ บุคคลต้องสงสัย 6.ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหมายจับคดีค้างเก่า เกี่ยวกับคดีความมั่นคงและคดีอื่นๆ 7 ระดมกวาดล้าง ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืน ยาเสพติด ของหนีภาษีที่เป็นปัจจัยหนุนต่อการก่อเหตุร้าย 8. กำหนดแผนเผชิญเหตุการณืก่อเหตุร้ายและซักซ้อมตามแผนดังกล่าว 9.หากมีเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้ายในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ทุกหน่วยงานรายงานให้ตร.ทราบโดยผ่านศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) 
และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)สืบหาข่าวที่เกี่ยวกบการก่อเหตุร้าย อันอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งส.ส.และวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ ที่จะนำไปสู่การก่อเหตุร้าย

"ศรีวราห์"สั่งเข้มรักษาความเรียบร้อยเลือกตั้ง สกัดบึ้มป่วน!

"ศรีวราห์"สั่งเข้มรักษาความเรียบร้อยเลือกตั้ง สกัดบึ้มป่วน!ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด