ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

รัฐบาลคาดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ต้นเดือน เม.ย.

รัฐบาลคาดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ต้นเดือน เม.ย.

รัฐบาลคาดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ต้นเดือน เม.ย.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สำหรับหลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปประดิษฐานหรือประดับในสิ่งของต่างๆ ประกอบด้วย ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้ในการเผยแพร่ ทั้งในสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี ประดับบนผืนธง ประดับบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนป้ายเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนโต๊ะหมู่บูชา ประดับตามอาคารสถานที่ บ้านเรือนและสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง โดยประดับในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 จนถึงวันที่ 4 พ.ค. 2563

นอกจากนี้ ใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยประดับบนสิ่งของ เช่น เสื้อและหมวกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ แต่สิ่งที่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ เช่น แก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ กำไล จี้ กล่องบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวิษณุ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ โดย ด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วน ด้านหลังมีคำว่า "พระราชพิธีบรม ราชาภิเษก พ.ศ. 2562" ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นแบบเข็มที่ระลึก

ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในส่วนของเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการจัดทำเสื้อต้นแบบ คาดว่าจะจำหน่ายได้พร้อมกับเข็มที่ระลึกในช่วง ต้นเดือน เม.ย. โดยในวันที่ 31 มี.ค. จะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์ จำนวนอย่างละ 2 หมื่นชุด

Cr.posttoday.comข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด