ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ความลึก 2 กม.

เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ความลึก 2 กม.

เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ความลึก 2 กม.

เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ความลึก 2 กม. ชาวบ้านในพื้นและจังหวัดใกล้เคียง รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหว ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.1 ริกเตอร์ ความลึก 2 กม. ชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ทั้งในพื้นที่ อ.เมือง อ.วังเหนือ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายแต่อย่างใดข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด