ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

กระทรวงต่างประเทศ ติงผู้แทนสถานทูต 11 ประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ "ธนาธร" ที่สน.ปทุมวัน

กระทรวงต่างประเทศ ติงผู้แทนสถานทูต 11 ประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ "ธนาธร" ที่สน.ปทุมวัน

กระทรวงต่างประเทศ ติงผู้แทนสถานทูต 11 ประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ "ธนาธร" ที่สน.ปทุมวัน

กระทรวงต่างประเทศ ติงผู้แทนสถานทูต 11 ประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ "ธนาธร" ที่สน.ปทุมวัน ทำเกินเลยภารกิจการทูต หวั่นถูกตีความเลือกข้างในการเมืองไทย เผยคุยกันแล้ว 9 ประเทศ เหลือพรุ่งนี้ (11 เม.ย.) อีก 2 ชาติ 

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศเชิญเอกอัครราชทูตของประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การรับทราบข้อกล่าวหาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา มาพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตของประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การรับทราบข้อกล่าวหาของนายธนาธร เข้าพบรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบภารกิจทวิภาคีที่กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 10-11 เม.ย. 2562 โดยในการพบหารือกับเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตประเทศเหล่านั้น รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความผิดหวังและห่วงกังวลต่อการปรากฏตัวของผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่สน.ปทุมวัน ในช่วงที่นายธนาธรไปรับทราบข้อกล่าวหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดภาพที่ถูกตีความได้ว่าเป็นการไปให้กำลังใจแก่นายธนาธร และเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในบริบททางการเมืองไทยในปัจจุบัน อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกินเลยภารกิจทางการทูต เข้าข่ายแทรกแซงกิจการภายในของไทยรวมถึงละเมิดหลักปฏิบัติและพันธกรณีทางการทูต ภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 มาตรา 41 จึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า สำหรับเอกอัครราชทูตและอุปทูตที่มาพบกับทางกระทรวงฯ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ เบลเยียม และสหภาพยุโรป โดยในวันนี้ (10 เม.ย.) มีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาพบ 9 ประเทศ และพรุ่งนี้ (11 เม.ย.) 2 ประเทศ

Cr.dailynews.co.thข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด