ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

วันนี้ (18 เม.ย.62) บช.น.จะปิดการจราจร 7 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 11.00 น.

วันนี้ (18 เม.ย.62) บช.น.จะปิดการจราจร 7 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 11.00 น.

วันนี้ (18 เม.ย.62) บช.น.จะปิดการจราจร 7 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 11.00 น.

วันนี้ (18 เม.ย.62) บช.น.จะปิดการจราจร 7 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 11.00 น. ในเส้นทางขบวนเชิญน้ำอภิเษก (เส้นทางจากกระทรวงมหาดไทย ไปวัดสุทัศนเทพวรารามฯ)

โดยจะปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่าน เส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่าน หรือผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วง ๆ ไป เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็ว ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรน้อยที่สุด

1) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกสะพานช้างโรงสี) 
2) ถนนบำรุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสำราญราษฎร์) 
3) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยก สี่กั๊กเสาชิงช้า) 
4) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
5) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า) 
6) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
7) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด