ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

พระราชพิธีการขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

พระราชพิธีการขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

พระราชพิธีการขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

หลายคนอาจตั้งคำถามว่า ทำไมการขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นนั้นช่างเรียบง่ายและไม่ยิ่งใหญ่เอาเสียเลย

วันนี้ (1 พ.ค.) เป็นเพียงวัน ขึ้นสืบราชสมบัติ เท่านั้น

ส่วน พระราชพิธีราชาภิเษก นั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ต.ค. อย่างยิ่งใหญ่ (ผ่านตาว่าใช้งบราว 16.6 พันล้านเยน)

พระราชพิธีราชาภิเษกของญี่ปุ่น มีอยู่ 5 ขั้นตอนครับคือ

① เค็นจิ โทโชเคย์ โนะ งิ「剣璽等承継の儀」

เป็นพิธีสืบราชสมบัติ มีการถวาย สมบัติศักดิ์สิทธิ์ 3 ชิ้น「三種の神器」ตราพระราชลัญจกร และ ตรามหาลัญจกร ให้แก่จักรพรรดิองค์ใหม่ เพื่อเป็นการถือสิทธิ์ตามราชประเพณีของญี่ปุ่น

② โซคุย โงะ โชเค็ง โนะ งิ「即位後朝見の儀」

เป็นพิธีการออกมหาสมาคมครั้งแรก เข้าพบกับคณะรัฐมนตรี และฝ่ายการปกครองอันเป็นตัวแทนของประชาชนทั้ง 3ฝ่ายคือ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ จากนั้นจะมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชน

ซึ่ง 2 ขั้นตอนแรก เกิดขึ้นในวันนี้ไปแล้วข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด