ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมคณะติดตามตลอดภารกิจ

 เมื่อเวลา 08.00 น. พล.อ.ไพบูลย์คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ข้าราชการ หน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางต่อมายัง ร้อย.ทพ.นย.ที่ 11 อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทอง ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ก่อนจะเดินทางต่อเพื่อไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ และเชิญสิ่งของพระราชทานให้กับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดตลาดบ่อทอง ทั้งสองครอบครัว

 จากนั้นเวลา 11.00 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยัง ศาสนสถานค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่ออัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 ที่ผ่านมา และร่วมประชุมรับฟังสรุปแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมพรานไพร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 โดยมีพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่เป็นผู้รายงาน

ทั้งนี้ มทภ.4 กล่าวว่า "การควบคุมดูแลพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนรอมฎอน ผู้ก่อเหตุรุนแรงได้หาช่องทางในการก่อเหตุ เนื่องจากมีความเชื่อที่บิดเบือนจากหลักคำสอนทางศาสนา ทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยไม่เลือกเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกเต็มพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การอำนวยการ และกำกับดูแลของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ โดยเน้นให้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เข้าปฏิบัติงาน "ร่วมทุกข์ ร่วมสุข" กับผู้นำหมู่บ้าน และกำลังประชาชน ดูแลหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมเป้าหมายสำคัญได้หลายราย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้

ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ประชาชนใน จ.ชายแดนภาคใต้ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด