ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

หมอห่วงช่วงพีคไข้เลือดออก แค่สัปดาห์เดียว ตายเพิ่ม 11 ราย รวมครึ่งปีดับแล้ว 41 ราย

หมอห่วงช่วงพีคไข้เลือดออก แค่สัปดาห์เดียว ตายเพิ่ม 11 ราย รวมครึ่งปีดับแล้ว 41 ราย

หมอห่วงช่วงพีคไข้เลือดออก แค่สัปดาห์เดียว ตายเพิ่ม 11 ราย รวมครึ่งปีดับแล้ว 41 ราย

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกปี 2562 สรุปยอดวันที่ 5 มิ.ย. พบว่าอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วย 26,430 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่ออยู่ที่ 40.01 ต่อประชากร 1 แสนคน ในจำนวนนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิต 41 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.16 ทั้งนี้จากข้อมูลยังพบว่าในสัปดาห์ล่าสุดมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 2,808 ราย และเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 กับปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1.8 เท่า โดยปกติจะเริ่มพบผู้ป่วยไล่ขึ้นมาจากทางภาคใต้ของไทย เพราะมีฝนตกชุก ไล่ขึ้นมาจนถึงภาคกลางและแผ่ออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพีคของไข้เลือดออก เพราะมีฝนตกในหลายพื้นที่ ดังนั้นขอให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วย

จากเอกสารรายงานโรคของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้มีการเปรียบเทียบตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือด ออก และผู้เสียชีวิต ปี 2562 ย้อนหลังกลับไปถึงปี 2557 พบว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตในสัปดาห์ที่ 21 ของปี 2562 อยู่ที่ 26,430 ราย เสียชีวิต 41 ราย ปี 2561 ป่วย 14,973 ราย ปี 2560 ป่วย 12,670 ราย เสียชีวิต 23 ราย ปี 2559 ป่วย 18,337 ราย เสียชีวิต 16 ราย ปี 2558 ป่วย 21,232 ราย เสียชีวิต 11 ราย และปี 2557 ป่วย 9,698 ราย เสียชีวิต 5 ราย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าเฉพาะปี 2562 เพียงสัปดาห์เดียวมี มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 2,808 ราย และอัตราการเสียชีวิต เพิ่มขึ้นถึง 11 ราย จาก 30 เป็น 41 ราย

ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงในขณะนี้ มีความจำเป็นต้องเร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งทางกรมอนามัยได้มีการขอความร่วมมือผ่านคณะกรรมการจังหวัดแล้ว ในเรื่องของการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งปกติทางท้องถิ่นก็สามารถอาศัยพ.ร.บ.การสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการได้อยู่แล้ว

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ ดังนั้นรายการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถอาศัยกฎหมายดังกล่าว รวมถึงพ.ร.บ.การสาธารณสุขในการเข้าไปควบคุม ป้องกันได้โดย ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ หากอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานสามารถแจ้งให้เจ้าของแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำภายในกำหนดเวลา หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้หากพบว่าใครทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้บุคลนั้นแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนดเช่นกัน หากไม่ทำตามก็จะผิดตามมาตรา 85 แต่ถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ สามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของท้องถิ่นดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์นั้นได้โดยการถม ระบายน้ำทิ้ง คว่ำ หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ แล้วแต่กรณีที่เหมาะสม เช่นเดียวกับที่รกร้าง ว่างเปล่าให้ท้องที่ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

Cr.dailynews.co.thข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด