ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"แก้วสรร"แฉโกงเอื้ออาทร เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวฟอกเงิน

"แก้วสรร"แฉโกงเอื้ออาทร เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวฟอกเงิน

"แก้วสรร"แฉโกงเอื้ออาทร เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวฟอกเงิน

"เสี่ยไก่" ใจระทึก! ศาลฎีกาฯ ไต่สวนพยานโจทก์โกงบ้านเอื้ออาทร 5 ปาก "แก้วสรร" แฉ คตส.พบเส้นทางการเงิน มีการตั้งบริษัทบังหน้าแต่เป็นเพียงร้านก๋วยเตี๋ยว ให้รับโอนเงินจากการทุจริตเข้าไปเป็นเงินค้าข้าว นัดไต่สวนอีกครั้ง 12 ก.ค.

    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง  องค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานโจทก์ในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขดำ อม.42/2561 และ 102/2561 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข  อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 2 และสมาชิกพรรคเพื่อไทย, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548-2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง อายุ 56 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย และกลุ่มเอกชน รวม 14 ราย เป็นจำเลยที่ 1-14 
    ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502  มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91
    โดยในการเสนอข่าวสำหรับการพิจารณาคดี องค์คณะผู้พิพากษามีคำสั่งให้เสนอข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยใช้ข้อมูลจากเลขานุการองค์คณะผู้พิพากษาเท่านั้น
    การไต่สวนพยานในช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.30-12.40 น. องค์คณะผู้พิพากษาไต่สวนพยานปากนายแก้วสรร อติโพธิ อดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และอนุญาตให้พยานตอบคำถามของนายวัฒนา จำเลยที่ 1 และทนายความจำเลยอื่น ซึ่งฝ่ายจำเลยได้สอบถามพยานเกี่ยวกับเหตุผลในการทำโครงการบ้านเอื้ออาทร การอนุมัติโครงการ การเสนอโครงการของผู้ประกอบการ ยอดจองโครงการที่ผู้ประกอบการจะได้รับการอนุมัติ และวิธีการจัดทำโครงการ ว่าในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการ คตส.ได้พิจารณาเรื่องการเรียกรับสินบนและเงินในโครงการ 
    นอกจากนั้น นายแก้วสรรยังได้เบิกความถึงการสร้างระบบให้มีการเรียกรับเงินในการทำโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยมีการติดตามกระแสเงินและเส้นทางการเงิน พบว่ามีการตั้งบริษัทบังหน้าแต่เป็นเพียงร้านขายก๋วยเตี๋ยวให้รับเงินจากการทุจริต หลังจากนั้นจึงโอนเงินกลับเข้าไปยังกิจการของจำเลยบางคนเป็นเงินค้าข้าว
    พยานปากดังกล่าวเบิกความต่อว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินมีจำเลยบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน แต่บางคนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน
    ทั้งนี้ องค์คณะผู้พิพากษากำหนดให้ไต่สวนพยานต่อในเวลา 13.30 น.
    ต่อมาเวลา 17.10 น. ภายหลังไต่สวนพยานโจทก์เสร็จสิ้นในวันนี้ นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ทนายความของนายวัฒนา จำเลยที่ 1 เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายศาลได้ไต่สวนพยานโจทก์อีก 4 ปาก ประกอบด้วยนางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ, นายพรศักดิ์ บุณโยดม รองผู้ว่าการการเคหะฯ, นายพิทยา เจริญวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะฯ และนางรัศมี ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงานการเคหะฯ (ทั้งหมดตำแหน่งขณะเกิดเหตุ) 
    โดยศาลนัดไต่สวนพยานโจทก์อีกครั้งในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ในการนัดครั้งหน้าจะเป็นกำหนดนัดไต่สวนพยานโจทก์อีก 5 ปาก สำหรับคดีนี้ยังเหลือพยานโจทก์อีก 20 ปาก ก่อนที่จะเริ่มการไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด