ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

ด่วน! เตือนคนไทย หลีกเลี่ยงเดินทางไปฮ่องกงช่วง 17-18 ส.ค. นี้

ด่วน! เตือนคนไทย หลีกเลี่ยงเดินทางไปฮ่องกงช่วง 17-18 ส.ค. นี้

ด่วน! เตือนคนไทย หลีกเลี่ยงเดินทางไปฮ่องกงช่วง 17-18 ส.ค. นี้

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกข่าวด่วนเตือนคนไทย หลีกเลี่ยงเดินทางไปฮ่องกงช่วง 17-18 ส.ค. เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศรวมตัวเดินขบวนไปที่ทำการรัฐบาลฮ่องกง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกข่าวด่วนกรมการกงสุล เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง โดยระบุว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งว่าจะมีการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงในนี้ (วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม) โดยผู้ชุมนุมจะรวมตัวกันที่ Charter Garden ย่าน Central เพื่อเดินขบวนไปที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงในย่าน Admiralty และจะรวมตัวกันที่ท่าเรือ Hung Hom Ferry Pier เพื่อเดินขบวนไปที่สวน Sung Wong Toi เกาลูนซิตี้

จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ผู้ชุมนุมจะรวมตัวกันที่ Victoria Park ย่าน Causeway Bay เพื่อเดินขบวนไปที่ย่าน Central ผ่านย่าน Wan Chai และย่าน Admiralty

กรมการกงสุล จึงขอให้คนไทยที่ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนในฮ่องกง พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฮ่องกงในช่วงนี้ และขอให้คนไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR

หากต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศให้ติดต่อ

1.สายด่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง +852 6821 1545 และ +852 6821 1546

2.เฟซบุ๊กสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง Royal Thai Consulate-General, Hong Kong

3.สายด่วนกรมการกงสุล +66 2 572 8442ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด