ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"ชวน"กรีด"ฝ่ายค้าน"ถ้าไม่เสนอสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็อยู่เฉยๆหลังเดินสายแก้รธน.เลยเถิด!

"ชวน"กรีด"ฝ่ายค้าน"ถ้าไม่เสนอสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็อยู่เฉยๆหลังเดินสายแก้รธน.เลยเถิด!

"ชวน"กรีด"ฝ่ายค้าน"ถ้าไม่เสนอสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็อยู่เฉยๆหลังเดินสายแก้รธน.เลยเถิด!

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่สถาบันพระปกเกล้า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องนี้สภามีคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่แล้ว แต่ยังไม่ถึงเวลาต้องพูดว่าจะต้องยกเลิกมาตราไหน เพราะต้องดูวิธีการก่อนว่าจะมีทางไหนแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บ้าง เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้แก้ไขได้ยากมาก ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นต้องหารือร่วมกันทุกฝ่ายร่วมทั้ง ส.ว.ด้วย ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านเดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ตนไม่ขอวิจารณ์ แต่ขอแนะนำว่า เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะต้องระมัดระวัง ถ้ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะดีกว่าเดิมก็อย่าไปทำให้มันกระทบ

ทั้งนี้ นายชวน กล่าวว่า การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เคยมีความผิดพลาดมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2544 และมีผลจนถึงทุกวันนี้ มีความสูญเสียไปถึง 6 พันกว่าคน เพราะความผิดพลาดจากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยไม่ศึกษาว่านโยบายความมั่นคงเดิมนั้นมีอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไร จนเกิดความขัดแย้งแตกแยก

"เสนอว่าถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคง ขอให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้าน รัฐบาล และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาให้ถ่องแท้ทั้งประวัติศาสตร์และแนวทางที่มีอยู่เดิม ว่าสิ่งที่กำลังจะเสนอใหม่นั้นดีกว่าเดิมหรือไม่ ถ้าดีกว่าเดิมก็แก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สามารถแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมได้ก็ต้องระมัดระวัง โดยยึดจากความผิดพลาด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2544 เป็นตัวอย่าง จนทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันที่ 4 มกราคม 2547 ที่เกิดการปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส" นายชวน กล่าว

Cr.naewna.comข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด