ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

มติศาลรธน. "ธนาธร" ถือครองหุ้นสื่อขัดต่อคุณสมบัติการเป็นส.ส. ต้องพ้นสภาพ

มติศาลรธน. "ธนาธร" ถือครองหุ้นสื่อขัดต่อคุณสมบัติการเป็นส.ส. ต้องพ้นสภาพ

มติศาลรธน. "ธนาธร" ถือครองหุ้นสื่อขัดต่อคุณสมบัติการเป็นส.ส. ต้องพ้นสภาพ

มติศาลรธน. "ธนาธร" ถือครองหุ้นสื่อขัดต่อคุณสมบัติการเป็นส.ส. ต้องพ้นสภาพ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62  ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6)  ประกอบมาตรา 98 (3)  หรือไม่ จากเหตุถือครองหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง 

องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญ มีวินิจฉัย ให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  พ้นสภาพความเป็น ส.ส.  โดยพ้นสภาพนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.62  

ทั้งนี้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้คำวินิจฉัยให้สมาชิกสภาพ ส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที เนื่องจากถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2562 เป็นต้นไปตามคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้สภาฯเลื่อนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อขึ้นมาประกาศใน 7 วัน ให้ถือว่าวันที่ว่างลงในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 20 พ.ค.2562

โดยประธานสภาฯประกาศให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นส.ส. ต่อไป

 สำหรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะเลื่อนลำดับขึ้นมาคือ นายมานพ คีรีภูวดล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 51 พรรคอนาคตใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มอำนคำวินิจฉัย โดยศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบายความหมายของคำว่า หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ ว่า หนังสือพิมพ์หมายรวมถึงนิตยสารด้วย  การเลิกกิจการต้องจดแจ้งภายใน 30 วันิในส่วน บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ จดทะเบียน 10 ม.ค.2551 แจ้งวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ และโฆษณาทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้จดแจ้งการพิมพ์ ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ เมื่อปี 2551 ด้วย 

ศาลชี้ว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่า บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ จดแจ้งยกเลิกการพิมพ์ ก่อนวันที่ 16 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ดังนั้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย ยังมีสภาพประกอบกิจการสื่อมวลชน ณ วันที่พรรคอนาคตใหม่ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. 

ขณะเดียวกันศาลชี้ถึงข้อต่อสู้ของผู้ถูกร้อง ที่อ้างว่าโอนหุ้นให้มารดาคือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.62 นั้น แต่ ปรากฏว่าไม่มีการส่งแบบ บอจ.5 (แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเร็ว ส่วนข้อต่อสู้ของผู้ถูกร้อง ที่อ้างว่าโอนหุ้นให้มารดา คือนางสมพร ตั้งแต่วนัที่ 8 ม.ค.2562 นั้น แต่ปรากฏว่าไม่มีการส่งแบบ บอจ.5 (แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)  ที่บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเร็ว ข้ออ้างธนาธรจึงฟังไม่ขึ้น ที่ว่าไม่ได้ส่งแบบ บอจ.5 เพราะไม่มีนักบัญชีดำเนินการให้  

ศาลรัฐธรรมนูญยังระบุว่า การโอนหุ้นหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ครั้งอื่นๆ ใช้วิธีส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ได้มีความยุ่งยากแต่อย่างใด ส่วนในเรื่องเช็คค่าหุ้นซึ่งธนาธรใช้เวลาถึง 128 วัน กว่าจะนำเช็คไปเข้าบัญชี แต่กฎหมายเช็ค พ.ร.บ.เช็ค มีหน้าที่ให้ผู้ครองเช็ค ให้ขึ้นเช็ค(เรียกเก็บเงิน) ภายใน 1 เดือน

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบรายละเอียดย้อนนหลัง 3 ปี พบว่าผู้ถูกร้องมีการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป มีการเรียกเก็บเงิน ภายใน 42-45 วันทุกครั้ง และจากข้อมูลนำเช็คไปขึ้นเงินนานที่สุด 98 วัน แต่เช็คฉบับนั้นยอดเงินแค่ 2 หมื่นบาท

ศาลรัฐธรรมนูญยังชี้ให้เห็นว่า คำให้การของนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เรื่องนำเช็คไปขึ้นเงินช้า ขัดแย้งกับหนังสือของผู้ถูกร้องเอง ที่ชี้แจงต่อ กกต. คำอ้างของนางรวิพรรณ ฟังไม่ขึ้น สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปขึ้นเงินแทนก็ได้ ส่วนการโอนหุ้นของนางสมพร ไปให้หลาน ไม่มีค่าตอบแทน ย้อนแย้งกับการโอนหุ้นให้ลูกกลับมีค่าตอบแทน การอ้างโอนหุ้นแบบไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าโอนจริงหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญยังชี้ว่า การโอนหุ้นให้หลานเพื่อดูแลกิจการ จริงๆ แล้วการถือหุ้นไม่ได้มีอำนาจจัดการในกิจการ  เอกสารโอนหุ้นอาจทำย้อนหลัง และถึงแม้ผู้ถูกร้องคือนายธนาธรได้เดินทางกลับจากบุรีรัมย์ วันที่ 8 ม.ค.2562 มาที่กรุงเทพฯ ก็ยืนยันได้แค่ว่าอยู่ กทม.จริง  แต่ไม่ได้แปลว่ามีการโอนหุ้นกันจริง

ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 การโอนหุ้นกันเฉยๆ โดยยังไม่จดแจ้งในทะเบียนผู้ถือหุ้น นำมาอ้างกับบุคคลภายนอกไม่ได้

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงชี้ว่า  ผู้ถูกร้องคือนาย ธนาธร ยังคงถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ในวันที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ถือเป็นลักษณะต้องห้าม สมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ของนายธนาธรถือว่าสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจาก ส.ส. นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ คือวันที่ 23 พ.ค.2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย หรือวันนี้ (20 พ.ย.) เป็นวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนรายชื่อ ส.ส.ในลำดับถัดไปแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 7 วัน

สำหรับคดีนี้ กกต. ได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยและสั่งให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ุ62 

ในกระบวนการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 18 ต.ค. ศาลได้เรียกพยานเข้าไต่สวนจำนวน 10 ปาก ทั้ง นายธนาธร ผู้ถูกฟ้องคดี นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา และ นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยา

โดย นายธนาธร ยืนยันว่า มีการเซ็นโอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จำนวน 675,000 หุ้น ให้กับ นางสมพร มารดา ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 62

 ดังนั้น ขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 6 ก.พ. 62 จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

Cr.nationweekend.comข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด