ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

รฟม.-BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฟรี4สถานี

รฟม.-BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฟรี4สถานี

รฟม.-BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฟรี4สถานี

ตามที่กระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย#การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) (BEM) ได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ท่าพระให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนได้มีโอกาสทดลองระบบการเดินทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่30 มีนาคม2563

-รายละเอียดการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ท่าพระ#ฟรี4สถานี

-ไม่คิดค่าบริการตั้งแต่สถานีบางโพ, สถานีบางอ้อ, สถานีบางพลัดและสถานีสิรินธร

-เปิดให้ทดลองทุกวันตั้งแต่วันที่4 ธันวาคม2562 เวลา10.00 - 16.00 น.

-ให้บริการรถไฟฟ้าแบบวิ่งไป-กลับจากสถานีเตาปูนถึงสถานีสิรินธรมีรถไฟฟ้าให้บริการ3 ขบวน

-ระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ8-10 นาทีโดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูนเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย(สถานีบางโพ-สถานีสิรินธร)

กรณีเดินทางระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีสิรินธรรวมจำนวน4 สถานีได้แก่สถานีบางโพสถานีบางอ้อสถานีบางพลัดและสถานีสิรินธรจะไม่คิดค่าโดยสารโดยใช้เหรียญหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าMRT เดินทางในระบบรถไฟฟ้าผ่านประตูอัตโนมัติได้ตามปกติกรณีเดินทางเข้าหรือออกจากสถานีเตาปูนคิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น16 บาท

สำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าMRT สายสีน้ำเงินจะคิดอัตราค่าโดยสารตั้งแต่สถานีแรกที่อัตรา16 บาทโดยค่าโดยสารจะเพิ่มตามระยะทางอัตราสูงสุด42 บาทและสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับสายสีม่วงโดยมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน70 บาทและเมื่อผู้โดยสารแตะบัตรหรือเหรียญโดยสารที่ประตูอัตโนมัติแล้วจะสามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน180 นาที

ทั้งนี้รฟม. และBEM จะทยอยปรับการให้บริการไปตามความก้าวหน้าของงานและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติเช่นการขยายจำนวนสถานีให้บริการไปจนถึงสถานีท่าพระหรือการเดินรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครบลูปทั้งเส้นทางสายสีน้ำเงินซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

Cr.fm91bkk.com

 


ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด