ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

เกาหลีเหนือได้ออกมาขู่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ว่าจะยิงขีปนาวุธใส่ญี่ปุ่น

เกาหลีเหนือได้ออกมาขู่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ว่าจะยิงขีปนาวุธใส่ญี่ปุ่น

เกาหลีเหนือได้ออกมาขู่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ว่าจะยิงขีปนาวุธใส่ญี่ปุ่น

เกาหลีเหนือได้ออกมาขู่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ว่าจะยิงขีปนาวุธใส่ญี่ปุ่น หลังจากที่เกาหลีเหนือประณามการที่นายอาเบะออกมากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ทั้งที่จริงแล้วเป็นการยิง "จรวดจากเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้อง"

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวในแถลงการณ์ว่า "นายอาเบะจะได้เห็นขีปนาวุธที่แท้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งอยู่ใต้จมูกของเขา"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เกาหลีเหนือยิงจรวดพิสัยใกล้จากเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ลงสู่น่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ขณะที่กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นระบุว่าเป็นการยิงขีปนาวุธข้ามทวีป

ทั้งนี้ นายอาเบะได้จัดประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในกรุงโตเกียว พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยระบุว่าเป็นความท้าทายต่อประชาคมโลกข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด