ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

ด่วน! "กกต." ส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีเงินกู้ 191 ล้าน

ด่วน! "กกต." ส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีเงินกู้ 191 ล้าน

ด่วน! "กกต." ส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีเงินกู้ 191 ล้าน

ชี้มีเหตุอันเชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดย แหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา มาตรา 72 ของ กฎหมายพรรคการเมือง ที่ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ของกฎหมายพรรคการเมือง

Cr.bangkokbiznews.comข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด