ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

“รัฐบาล” ยันไม่มีการเก็บภาษีรถเก่า ไม่อยากเพิ่มภาระประชาชน

“รัฐบาล” ยันไม่มีการเก็บภาษีรถเก่า ไม่อยากเพิ่มภาระประชาชน

“รัฐบาล” ยันไม่มีการเก็บภาษีรถเก่า ไม่อยากเพิ่มภาระประชาชน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลยังไม่มีแนวคิดเก็บภาษีรถยนต์เก่า เป็นเพียงข้อเสนอดังกล่าวมาจากภาคเอกชน ซึ่งมีการศึกษาในหลายๆ ส่วนกรณีกระแสข่าวว่า จะมีการเก็บภาษีรถที่มีอายุเกิน 10 ปี ทางรัฐบาลยังไม่มีการพิจารณา ก่อนที่จะมีมาตรการใดๆ ยังต้องนำมาหารือแนวทางและผลกระทบอย่างรอบด้าน ปัจจุบันยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราเท่าเดิมโดยแบ่งประเภท 1.จัดเก็บตามกระบอกสูบ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 2.จัดเก็บเป็นรายคัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร 3.จัดเก็บตามน้ำหนัก ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

“รัฐบาลเห็นความสำคัญของการรณรงค์ให้เจ้าของรถที่ใช้มานานทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์ หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย ตามมาตรฐาน เพื่อลดการสร้างฝุ่นมลพิษทางอากาศหรือปล่อยควันดำ บรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5 มากกว่า และก่อนที่จะดำเนินมาตรการใดๆ รัฐบาลพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญต้องไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนด้วย” นางนฤมล กล่าว

Cr.matichon.co.thข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด