ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับปีชวดหรือปีหนู ขณะเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ซึ่ง รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้ขอพระราชทานเชิญไปเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชม โดย ส.ค.ส.เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูปค้างคาวสีเหลือง ด้านบนเป็นตราประจำพระองค์ พระนามาภิไธย สธ ตรงกลางเป็นข้อความและโคลงลายพระหัตถ์ ๑ บท ความว่า พ.ศ. ๒๕๖๓ สวัสดีปีชวดหนู ค้างคาวคือหนูมีปีกนำโชค

หนูปีกดูแปลกแท้ อะไร

เป็นสัตว์ประเภทใด ใคร่รู้

อ๋อค้างคาวนั่นนำชัย นำโชค

จีนว่า "ฝูเต้า" ทุกผู้ สุขล้ำปีหนู

พร้อมทรงลงพระนาม สิรินธร

Cr. แฟนเพจ เรารัก กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด