ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

ในหลวง-ราชินี เสด็จร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร–ตำรวจ

ในหลวง-ราชินี เสด็จร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร–ตำรวจ

ในหลวง-ราชินี เสด็จร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร–ตำรวจ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

โดยมี พ.อ.จิราวัฒน์ นาคะรัตน์ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า นายทหารราชองครักษ์ (CAT 904) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี พลตรี คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 และ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนเสด็จฯ ไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร ทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงลงพระนามาภิไธย และทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม พร้อมประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย

เมื่อสมควรแก่เวลา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) เสด็จออกจากอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ไปยังลานสวนสนาม พล.ท.ธรรมนูญ วิถี ผู้บังคับกองผสม กราบบังคมทูลถวายรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงตรวจพลสวนสนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) - ทรงตรวจพลสวนสนาม จากกองทหาร 3 เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำเสด็จฯ โดยรถราชองครักษ์ในพระองค์ฯ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ และ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ โดยมีรถผู้บังคับกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จ

จากนั้นเสด็จขึ้นพลับพลาที่ประทับ ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งชุมสาย ทรงรับดอกไม้ธูปเทียนแพจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการจัดพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำกำลังพลสวนสนาม ทหาร-ตำรวจ กล่าวคำปฏิญาณตน

เมื่อกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ เหล่าทัพละ ๒๑ นัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนรับการถวายความเคารพ และพระราชทานพระราชดำรัส ข้าพเจ้าและพระราชินีฯ มีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจ ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุก ๆ คน และขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกันประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ เพราะด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ ข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ พร้อมกันนี้ยังได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษากับฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจน คล่องแคล่ว ในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุขให้แก่ประชาชนและปนะเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสามัคคี สวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน

ต่อมาทอดพระเนตร กำลังสวนสนามภาคอากาศ ประกอบด้วย หมู่บินปล่อยควันสีรูปธงชาติ จำนวน 3 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์บินผ่าน 2 หมู่บิน (ฮ.บินหมู่ 6 เครื่อง และ ฮ.บินหมู่ 9 เครื่อง รวม 15 เครื่อง) เครื่องบินรบบินผ่าน 2 หมู่บิน (เครื่องบินรบ หมู่บิน 9 และ เครื่องบินรบ หมู่บิน 10 รวม 19 เครื่อง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนรับการถวายความเคารพจากกองพันสวนสนาม ประกอบด้วย กรมเดินเท้าสวนสนาม จำนวน 7 กรม 28 กองพัน กรมวิ่งสวนสนาม จำนวน 1 กรม 4 กองพัน กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ จำนวน 1 กองพัน กรมยานยนต์ จำนวน 2 กรม 6 กองพัน

เมื่อกองพันสวนสนาม สวนสนามผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสายเรียบร้อยแล้ว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา กำลังพลสวนสนาม ทหาร – ตำรวจ และผู้ร่วมในพิธีฯ ร่วมกันร้องเพลงถวาย จุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 นัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกจากลานสวนสนามไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์

โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี ผู้บังคับกองผสม กล่าวนำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” จากนั้น เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Cr.dailynews.co.th

 

ในหลวง-ราชินี เสด็จร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร–ตำรวจ

ในหลวง-ราชินี เสด็จร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร–ตำรวจ

ในหลวง-ราชินี เสด็จร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร–ตำรวจ

ในหลวง-ราชินี เสด็จร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร–ตำรวจข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด