ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"วิษณุ" เผยตั้งคณะฯพิจารณากฎหมายรองรับยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน กลางเดือน มิ.ย.ชัดเจน

"วิษณุ" เผยตั้งคณะฯพิจารณากฎหมายรองรับยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน กลางเดือน มิ.ย.ชัดเจน

"วิษณุ" เผยตั้งคณะฯพิจารณากฎหมายรองรับยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน กลางเดือน มิ.ย.ชัดเจน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายรองรับภายหลังจากพรก. ฉุกเฉิน หมดอายุภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ทำอะไร เพราะนี่เพิ่งเพียงต้นเดือนมิถุนายน ยังจะต้องใช้เวลาประเมินสักระยะหนึ่ง และยังไม่ทราบว่าจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินหรือไม่

"ขณะนี้ผมเป็นผู้ดูคร่าวๆเพียงคนเดียว ยังไม่ได้มีการตั้งทีมหรือคณะขึ้นมาพิจารณาแต่อย่างใด แต่เชื่อว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้"

Cr.thaipost.netข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด