ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง  ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ จ.ระยอง ย้อนรอยเส้นทางทหารต่างชาติที่ติดเชื้อ สั่งเข้มมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 พร้อมนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มไทยชนะ และผู้ลงชื่อในสมุดแล้วกว่า 1,700 ราย

14 ก.ค.2563 ที่ จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและควบคุมโรค จ.ระยอง กรณีทหารต่างชาติที่ติดเชื้อเข้าพักในโรงแรมที่  จ.ระยอง

 ดร.สาธิตให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามไทม์ไลน์ที่ทหารอียิปต์เดินทาง ทั้งที่เป็นหลักฐานการสอบสวนบุคคล กล้องวงจรปิด หาสถานที่ บุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสโรค ให้ได้ข้อมูลมากที่สุด เพื่อนำไปสู่สอบสวนโรค พร้อมนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ได้สอบสวนโรคแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และติดตามกล้องวงจรปิดของโรงแรมดีวารี ห้างแหลมทอง และห้างเซนทรัล ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มทหารอียิปต์จำนวน 31 คนได้เดินทางไป พร้อมทั้งติดตามกลุ่มเสี่ยงตามข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชัน/ แพลตฟอร์มไทยชนะ และผู้ลงชื่อในสมุด ที่อยู่ในห้างแหลมทองและห้างเซนทรัล ในช่วงเวลา 11.00 น.-15.00 น. รวมทั้งประชาชนที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ซึ่งจะอยู่ให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ขณะนี้ตรวจทั้ง 2 ห้างแล้วรวม 1,700 กว่าราย และรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานจะตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดระยอง 14 วันภายใต้การบัญชาการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หากประชาชนมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกรณีนี้ ขอให้ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำหรับผลการสอบสวนโรค พบกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นพนักงานในโรงแรม 9 คน ได้นำเข้าสู่มาตรการกักตัว ตรวจหาเชื้อผลการพบเป็นลบทุกคน และจะตรวจซ้ำเมื่อครบ 14 วัน 

“ขอย้ำว่าข้อมูลในการสอบสวนโรคจะเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วยความโปร่งใส ไม่มีการปกปิด และมั่นใจว่าเราจะทำให้ดีที่สุด ควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดระลอก 2”  ดร.สาธิตกล่าว  
ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทางโรงแรมดีวารีและห้างแหลมทอง ได้ปิดเพื่อทำความสะอาด ส่วนสถานศึกษาจะหยุดเรียน 1 สัปดาห์ และปรับการเรียนการสอน เพื่อลดความแออัด ลดการเดินทาง โดยจะได้รับการตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคจากคณะทำงานโรคติดต่อที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ก่อนทำการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง  ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง  ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง  ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง  ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสอง

"สาธิต" นำทัพ สธ.ตรวจเข้ม ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเร็ว ป้องกันระบาดรอบสองข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด