ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

“อนุทิน”เตรียมชง ศบค.กำหนดมาตรการใหม่เหตุต่างชาติติดเชื้อไม่ให้กระทบคนไทย

“อนุทิน”เตรียมชง ศบค.กำหนดมาตรการใหม่เหตุต่างชาติติดเชื้อไม่ให้กระทบคนไทย

“อนุทิน”เตรียมชง ศบค.กำหนดมาตรการใหม่เหตุต่างชาติติดเชื้อไม่ให้กระทบคนไทย

 กระทรวงสาธารณสุขเผย เตรียมนำบทเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาปรับมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พร้อมชี้การลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ผ่าน “ไทยชนะ” มีประโยชน์ทำให้ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าระบบเฝ้าระวังได้ทันท่วงที

15 กรกฎาคม 2563 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนกรณีพบผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติในประเทศ ทั้งใน จ.ระยอง และ ในกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความวิตกกังวล ซึ่งกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจประชาชน ลงพื้นที่สอบสวนโรค และเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็วเพื่อหากลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อให้คนไทยเกิดความปลอดภัย และจะนำบทเรียนนี้เข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อพิจารณา และเสนอมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสบายใจต่อประชาชน

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถทำการสอบสวน และติดตามผู้สัมผัสมาเข้าระบบการเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็วนั้น มาจากระบบข้อมูล “ไทยชนะ” ที่ประชาชนได้ทำการลงทะเบียนเข้า-ออกไว้ ทำให้เราสามารถติดตามกลุ่มผู้สัมผัสที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า ที่ จ.ระยอง ในช่วงระยะเวลา 11.25- 14.56 น. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้จำนวน 394 รายชื่อ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลจากระบบ “ไทยชนะ” สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยขณะนี้มีกลุ่มเสี่ยงต่ำ

ที่ได้ตรวจหาเชื้อจากรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานแล้วจำนวน 1,333 ราย และในส่วนของกรุงเทพมหานคร กรณีเด็กหญิง 9 ขวบ ที่ติดตามคณะทูต มีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกันได้รับ

การตรวจหาเชื้อจากรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานแล้ว 266 ราย อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ปกปิด รวดเร็ว และจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และภาคเศรษฐกิจให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

“อนุทิน”เตรียมชง ศบค.กำหนดมาตรการใหม่เหตุต่างชาติติดเชื้อไม่ให้กระทบคนไทย

“อนุทิน”เตรียมชง ศบค.กำหนดมาตรการใหม่เหตุต่างชาติติดเชื้อไม่ให้กระทบคนไทย

“อนุทิน”เตรียมชง ศบค.กำหนดมาตรการใหม่เหตุต่างชาติติดเชื้อไม่ให้กระทบคนไทย

“อนุทิน”เตรียมชง ศบค.กำหนดมาตรการใหม่เหตุต่างชาติติดเชื้อไม่ให้กระทบคนไทยข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด