ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

สธ.เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 วันที่ 28-31 กรกฎาคมนี้

สธ.เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 วันที่ 28-31 กรกฎาคมนี้

สธ.เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 วันที่ 28-31 กรกฎาคมนี้

กระทรวงสาธารณสุข ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นำรถชีวนิรภัยพระราชทานบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แก่ประชาชน 300 คน/วัน พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม นี้

  นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”  โดยกิจกรรมภายในงาน เป็นการให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข และความก้าวหน้าในการ ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคโควิด 19 รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและคนรอบข้าง โดยกรมควบคุมโรคได้นำรถชีวนิรภัยพระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อ โควิด 19 ที่มีศักยภาพสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อได้ประมาณ 1,000 รายต่อวัน ซึ่งในครั้งนี้เพื่อเป็นการลดความแออัดจึงได้จัดบริการตรวจหาเชื้อแก่ประชาชน ที่มีการลงทะเบียนในงานเพื่อรับการตรวจจำนวน 300 คนต่อวัน และหากมีประชาชนสนใจจำนวนมากจะปรับจำนวนการให้บริการต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้กันจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน  อาทิ จัดแสดงผลการดำเนินงาน “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านควิด 19”  ที่ทำให้ประเทศไทยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ, การดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ โควิด 19 “เครียดได้คลายเป็น”, การสร้างความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในการสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด 19 แบบฐานวิถีชีวิตใหม่, ความรู้เกี่ยวกับ “ขมิ้นชัน” ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีศักยภาพในการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโควิด 19, การจัดแสดงชุดตรวจภูมิคุ้มกันและการตรวจแบบ Rapid test รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ยาเสพติด การเลิกบุหรี่ บริการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตเบื้องต้น และสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยสมุนไพรไทย 

ขอเชิญประชาชน เข้ารับบริการและชมกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข (บูธ A14) ได้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งศาลฎีกา ใกล้กับจุดคัดกรองที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น.

 


ข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด