ThaiNewsTalk(TNT) เว็บข่าวที่คนไทยพูดถึง

รองนายกฯวิษณุ ชง ครม.หยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย., และ 10-13 ธ.ค.

รองนายกฯวิษณุ ชง ครม.หยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย., และ 10-13 ธ.ค.

รองนายกฯวิษณุ ชง ครม.หยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย., และ 10-13 ธ.ค.

รองนายกฯวิษณุ ชง ครม.หยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย., และ 10-13 ธ.ค. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

-ช่วงแรกจะให้หยุดในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย.และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. เพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้น จึงเท่ากับเป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือวันที่ 19-22 พ.ย.

-อีกช่วงหนึ่งในเดือ​น ธ.ค. จากเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. เป็นวันหยุดชดเชย #วันพ่อแห่งชาติ แต่รองนายกฯวิษณุจะเสนอให้หยุดในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน เพื่อจะได้เป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 10 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค.

-ทั้งนี้ รองนายกฯวิษณุ จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันนี้ ซึ่งแล้วแต่ที่ประชุม ครม. จะพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่างไร

Cr..thaipost.netข้าวปิ่นเงิน ข้าวสารคุณภาพ
รับฝากเลี้ยงสุนัข ขนาดเล็กและกลางบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : Fact Fiction
ขึ้นไป บนสุด